Vještačenje, procjene i elaborati etažiranja

Elaborate etažiranja i sudskog vještačenja provodimo u suradnji sa Stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo i graditeljsku baštinu s višegodišnjim iskustvom gđom. Antonijom Prebeg dipl.ing.arh.

Etažiranje

Dokumentacija za uspostavljanje vlasništva nad određenim dijelom objekta

Za izradu elaborata etažiranja, potrebno je imati tehničku dokumentaciju zgrade , iz koje su vidljive površine pojedinih posebnih i zajedničkih dijelova objekta.

U slučaju da takve dokumentacije nema, obavlja se mjerenje objekta te se izrađuju nacrti za potrebe elaborata.

Vještačenje

  - procjene vrijednosti nekretnina

 - utvrđivanje vrijednosti uloženih sredstava

 - Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu

 - Utvrđivanje nedostataka na objektu

 - Postotak dovršenosti objekta

- Cijenu pojedinih izvedenih radova

 - Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora

 - Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, _nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)

 - Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih   uzroka

 - Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)

- Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom ili trgovačkom sudu.

EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
Hanamanova 30,
10000 Zagreb, HR

T. 00385 1 7788 707
FAX 00385 1 7788 707
GSM. 00385 91 542 0759

e-mail: info@exhibeoarhitektura.hr
website: http://exhibeoarhitektura.hr

Designed by svi na web