Troškovnici

Troškovnicima svih pojedinih radova daje se opis svih potrebnih materijala i radova potrebnih za izvođenje predmetne građevine te procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).

Troškovnici pojedinih grupa radova uključuju:

- troškovnik građevinsko-obrtničkih radova

- troškovnik elektroinstalacije

- troškovnik strojarskih instalacija ( instalacije grijanja i hlađenja)

- troškovnih vodovoda i odvodnje

- troškovnik uređenja okoliša – hortikulture

Također uz projekte drugih namjena izrađujemo:

- troškovnik rekonstrukcije građevina

- troškovnik adaptacije i uređenja stambenih, poslovnih, ugostiteljskih, trgovačkih i ostalih prostora

- troškovnik sanacije i obnove zaštićenih spomenika kulture

- troškovnik za banku – (adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, dovršenje izgradnje građevine

- troškovnik za dobivanje kredita

EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
Hanamanova 30,
10000 Zagreb, HR

T. 00385 1 7788 707
FAX 00385 1 7788 707
GSM. 00385 91 542 0759

e-mail: info@exhibeoarhitektura.hr
website: http://exhibeoarhitektura.hr

Designed by svi na web