Projektiranje

Projektiranjem obuhvaćamo sve faze izrade projektne dokumentacije do realizacije izvođenja projekta.

Pratimo projekte od njihovog početka, od prvih razgovora, upoznavanjem i kontaktom s naručiteljem projekta, pa sve do izvedbe i završnog uređenja.

S klijentima počinjemo od razvoja ideje, analizom projektnog zadatka, projektiranjem, zatim slijedi izrada tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijskih, građevinskih dozvola, dozvola za građenje, izradom izvedbenih projekata s troškovnicima i detaljima te pratimo izvođenje građevine nadzorom nad gradnjom.

Prvi korak projektiranja je ANALIZA PROJEKTNOG ZADATKA, tj. analiza mogućnosti gradnje.

Za svaku pojedinu parcelu istražuju se mogućnosti gradnje i ograničenja ovisno o oblikovanju terena, željama klijenata, zakonima te važećoj prostorno planskoj dokumentaciji (Prostornim planovima, Generalnim urbanističkim planovima te Urbanističkim planovima uređenja).

Nakon definiranih ulaznih podataka mogućnosti gradnje i odabira konačne varijante idejnog rješenja s klijentom izrađuje se IDEJNI PROJEKT za ishođenje.

Rješenja o uvjetima građenja ili za ishođenje Lokacijske dozvole ovisno o bruto površini građevine.

Kako bismo klijentima pružili što vjerniju sliku njihovih budućih ostvarenja gradnje izrađujemo 3D vizualizacije građevina na terenu. Ovaj korak u projektiranju predstavlja našim klijentima i nama  veliko zadovoljstvo jer naše oblikovanje i građevine postaju vizualno stvarne.

Po dobivanju Rješenja o uvjetima građenja, tj. Lokacijske dozvole izrađuje GLAVNI PROJEKT kojeg čini skup međusobno usklađenih projekata:

- arhitektonski projekt, projekt fizike zgrade (ušteda toplinske energije i zaštita od buke), konstrukterski projekt, projekt elektroinstalacija, projekt strojarskih instalacija (grijanja i hlađenja), projekt vodovoda i odvodnje, projekt pejzažnog uređenja te za veće i kompleksnije građevine projekt zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, tehnološki projekti i dr.

Također sastavni dio glavnih projekata su i troškovnici radova.

Završna faza projektiranja izrada je IZVEDBENIH PROJEKATA. Izvedbenu projektnu dokumentaciju čine izvedbeni arhitektonski nacrti, polirski nacrti – planovi oplate, armaturni nacrti, karakteristični detalji izvedbe te sheme projektom predviđenih stolarskih, bravarskih i aluminijskih stavaka.

Za potpuno oblikovanje građevina našim klijentima nudimo i DIZAJN INTERIJERA. Projektna dokumentacija kojom završno oblikujemo i “oblačimo” naše prostore kako u interijeru tako i u exterijeru. U dizajnu interijera jako nam je važna suradnja s klijentom koji uz nas sudjeluje u odabiru materijala, boja, namještaja, odabira vrste podova, rasvjete i ostalog.

EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
Hanamanova 30,
10000 Zagreb, HR

T. 00385 1 7788 707
FAX 00385 1 7788 707
GSM. 00385 91 542 0759

e-mail: info@exhibeoarhitektura.hr
website: http://exhibeoarhitektura.hr

Designed by svi na web