Nadzor nad izvođenjem radova

Nakon pružanja usluge projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola, slijedeći korak investitora je gradnja.

Gradnja obuhvaća velike novčane investicije i sudjelovanje izvođača raznih struka.

Kako bi investitor bio siguran u izvedbu ugovorenih radova, obračunatih količina prema građevinskoj knjizi ugovara se projektantski i stručni nadzor nad gradnjom.

Projektantski nadzor izvršava ovlašteni arhitekt, projektant predmetne građevine. Svojim prisudstvom kontrolira da se građevina izvodi prema projektnoj dokumentaciji i također sudjeluje u rješavanju završnih detalja koji se pojavljuju u toku gradnje, a nisu bili mogući za predvidjeti unutar projektiranja ili su se pojavili novi tijekom izvođenja. Također projektant u suradnji i uz suglasnost investitora određuje i sudjeluje u odabiru završnih materijala, obloga, opločenja, boja i materijala.

Stručni nadzor obuhvaća:

- provjera izvođenja radova u skladu s građevinskom dozvolom i izvedbenim projektom  (kontrola kota, gabarita, materijala, tumačenje projekta i sl.);

- koordinacija rada svih sudionika u izvođenju radova;

- kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanje odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza;

- provjera održavanja ugovorenih rokova i praćenje prema operativnom planu, kontrola da li gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske struke i odgovarajućom mehanizacijom prema operativnom planu,

- provjera kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu, organiziranje kontrolnih ispitivanja, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka i dr.);

- kontrola unošenja podataka i ovjera unesenog u građevinski dnevnik, kontrola i ovjeravanje situacija

- sudjelovanje na končanom obračunu

- završno izvješće nadzornog inženjera

EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
Hanamanova 30,
10000 Zagreb, HR

T. 00385 1 7788 707
FAX 00385 1 7788 707
GSM. 00385 91 542 0759

e-mail: info@exhibeoarhitektura.hr
website: http://exhibeoarhitektura.hr

Designed by svi na web