Konzalting/savjetovanje

Usluga konzaltinga, tj. savjetovanje i koordinacija svih sudionika u procesu izrade projekta i izvođenju građevine jako je važan i stalno prisutan dio našeg poslovanja i rada.

Konzalting uključuje:

- izradu stručnih analiza, pregled svih potrebnih aktivnosti, procjena troškova na investicijama

- izradu kompletne dokumentacije i podloga za investitore,

- stručnu pomoć u definiranju projektnih zadataka za razne vrste investicijske gradnje, planiranju i razradi projekata

- planiranje, priprema i razrada projekata,

- ishođenje dozvola i potrebnih suglasnosti na projektnu dokumentaciju

- optimalizacija rješenja u tijeku izrade projekata, stručno praćenje projektiranja

- savjetodavne usluge tijekom procesa realizacije investicije

- koordinacija svih učesnika u procesu izgradnje

- podrška u kontaktima s tijelima lokalne samouprave

- izrada različitih financijskih i ostalih stručnih analiza tijekom izgradnje u svrhu optimalizacije investicije

EXHIBEO ARHITEKTURA d.o.o.
Hanamanova 30,
10000 Zagreb, HR

T. 00385 1 7788 707
FAX 00385 1 7788 707
GSM. 00385 91 542 0759

e-mail: info@exhibeoarhitektura.hr
website: http://exhibeoarhitektura.hr

Designed by svi na web